Contact

Inlichtingen zijn te bekomen op telefoon

03/287.39.00

Voor een afspraak betreffende een rondleiding of inschrijving kan men steeds terecht op bovenstaand nummer.

Aanvraag tot inschrijving

Een aanvraag gebeurt schriftelijk door middel van een formulier dat op eenvoudige wijze kan verkregen worden. Ook een kopie van de overeenkomst en huisreglement is eveneens eenvoudig te verkrijgen.
Een gesprek met de toekomstige bewoner en de familie vervolledigt de aanvraag tot inschrijving.

Wachtlijst

Op basis van de inschrijvingsgegevens wordt de aanvrager op de wachtlijst gezet. Verschillende elementen spelen mee in de prioriteit zoals dringendheid van opname, zorgafhankelijkheid, woonplaats, voorkeur kamer. Datum van inschrijving

Wanneer een kamer vrijkomt wordt de toekomstige bewoner zo snel mogelijk ingelicht en worden de gegevens geactualiseerd tijdens een huisbezoek. De betrokkene kan steeds informeren naar de evolutie van de wachtlijst.