Woonzorgcentrum

Magnolia      De Linde

Animatie

De animatie binnen Home Sint-Jozef probeert de residenten op verschillende manier te ondersteunen in het beleven van een aangename en zinvolle dag. Hiervoor wordt de bewoner gestimuleerd op diverse vlakken: fysiek, psychisch en sociaal.

De werking richt zich zowel naar de fysieke mogelijkheden: aangepast turnen, creativiteit, spel en sport. De geestelijke vermogens worden gestimuleerd via quiz, voorlezen, gezelschapsspellen. Ook gaan we met de bewoners naar concerten of worden er culturele manifestaties opgezet in huis.

Alle activiteiten worden steeds vrijblijvend aangeboden.

De animatie werkt soms in grote groep maar er wordt af en toe ook met kleinere groepen gewerkt of individuele animatie is mogelijk.

De planning wordt opgenomen in het maandblad en wordt wekelijks ad valvas nogmaals aangekondigd.

Kapper

In Home Sint-Jozef is een lokaal ingericht als kapsalon. De bewoners kunnen, zoals in de overeenkomst opgenomen, op om de twee weken hun haar laten verzorgen. Tevens kunnen ze drie keer per jaar een “permanent” laten zetten. Bijkomende afspraken kunnen en worden apart vergoed.

Voor bewoners in het kortverblijf is de kapper niet in de dagprijs en moeten een afspraak maken. De prijzen zijn op het secretariaat te bekomen.

Ook de bezoekers van de dagverzorging moeten een afspraak maken en de kost voor de kapper wordt mee op de factuur gezet.

Kinesitherapie

Home Sint-Jozef beschikt over eigen kinesisten. Zij nemen de zorg op zich om de mobiliteit van de bewoner op te volgen en bij te werken. Verblijft de bewoner in het RVT dan is de kost rechtstreeks geregeld met het ziekenfonds, de bewoners die niet RVT-gerechtigd zijn (in het woonzorgcentrum en in het kortverblijf) betalen de kinesitherapie zoals thuis en krijgen een getuigschrift voor het ziekenfonds zodat ze de meeste kosten terugbetaald krijgen en dus een het gewone remgeld als kost hebben.

Bezoekers van de dagverzorging spreken best af met de coördinator.

Pedicure

Eén van de verzorgende heeft een extra opleiding genoten rond voetzorg en werkt, naast haar opdracht als verzorgende, ook als pedicure. Zoals voorzien in de overeenkomst, komt de pedicure geregeld langs met een maximum van 8 bezoeken per jaar , en dit na afspraak.

Bijkomende afspraken kunnen en worden apart vergoed.

Bezoekers van de dagverzorging of bewoners van het kortverblijf maken een afspraak en de kosten worden apart op de factuur vermeld.

.

Pastoraal

De werkgroep pastoraal bestaat uit vrijwilligers onder leiding van de verantwoordelijke animatie. Zij bereiden de verschillende activiteiten voor. Deze activiteiten vertrekken van de kerkelijke feestdagen en de tijden door het jaar. Zo worden er bezinningen gehouden tijdens de vasten en de advent. De meimaand is dé Maria-maand en dit krijgt ook de nodige aandacht. In de maand november wordt er elk jaar een herdenkingsviering gehouden waarin de bewoners die de afgelopen 12 maanden overleden worden herdacht.

Was

Elke familie is vrij de was van de bewonerskleding op zich te nemen. Wanneer dit niet mogelijk is kan beroep gedaan worden op de wasserij waar wij mee samen werken. Wij werken samen met wasserij Initial. Dit is een industriële wasserij die tweemaal per week langskomt. De was die op dinsdag wordt opgehaald wordt op dinsdag de week daarop teruggebracht. De andere op- en afhaalmoment is de vrijdag.

Wanneer iemand start met de was mee te geven dan worden de kledingstukken gelabled. Er wordt aan de binnenkant van het kledingsstuk een unieke barcode geplaatst zodat de kledij steeds kan worden geïdentificeerd.

Maandelijks worden de kosten gefactureerd.

Op het secretariaat kan men de prijslijst consulteren.

Cafetaria

Een groep van gedreven vrijwilligers houden dagelijks de cafetaria open van 14.30 tot omstreeks 17u. In de cafetaria kunnen bier en niet-alcoholische koude en warme dranken verkregen worden. Bij goed weer kunnen de bewoners plaats nemen op het terras.