Vrijwilligers

Vrijwilligers in Home Sint-Jozef

Mensen zetten zich in voor andere mensen. Onbezoldigd. Dit zijn vrijwilligers. Ze hebben geen andere motivatie dan een meerwaarde te willen zijn voor de bewoners en hun familie. Hoe kunnen ze deze meerwaarde realiseren? Heel verscheiden en elk binnen zijn mogelijkheden en verwachtingen. Zo zijn er vrijwilligers die de pastoraal mee behartigen door ’s middags wat tijd vrij te maken om een korte gebedsdienst te leiden. Anderen zijn liever actiever en staan in voor de cafetaria. Nog anderen beperken zich tot het meegaan naar een optreden of mee gaan wandelen. Nog anderen gaan al eens mee met een bewoner naar het ziekenhuis of een arts. Nog anderen kunnen zich beperkt vrijmaken maar engageren zich tijdens de opendeur, een feest of een grote uitstap. Elke hulp is meer dan welkom.

Altijd worden deze mensen met open handen ontvangen door de bewoners en medewerkers. Altijd krijgen ze genegenheid terug.

Wij, van Home Sint-Jozef ondersteunen onze vrijwilligers via vorming, zitten regelmatig samen ter evaluatie van de werking of keuvelen wat bij een tas koffie. Uiteraard is iedereen verzekerd en kan men terugvallen op de coördinator.

Op de jaarlijkse kaas en wijnavond worden onze vrijwilligers extra in de watten gelegd. Zij verdienen dit.